Vakıflar Genel Müdürlüğü logosu değiştirildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü logosu değiştirildi
Değiştirilen logo tartışmalara sebep oldu, logoyu tasarlayan Bülent Erkmen tasarının sembolize ettiği anlamı açıkladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi eski öğretim görevlisi olan Bülent Erkmen’in tasarladığı yeni logo sosyal medyada tepkilere neden olurken, yeni logonun hikayesinin Erkmen tarafından anlatıldığı bir video Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yayınladı.

Sanatçı Erkmen, yeni logonun tasarısı hakkında, ‘’ Çeşitliliğin oluşturduğu bütünsellik, çok boyutluluğun sağladığı kapsayıcılık, çok katmanlılığın kazandırdığı anıtsallık tasarımda dikkate alınan unsurlar oldu’’ dedi.

Tanıtımda logonun ‘kurum adındaki “vakıf” kelimesiyle vakıflar özdeşlemiş olduğundan, simgesel olarak birden çok “V” harfinin kullanıldığı çok boyutlu bir ateş çanağından meydana geldiği’ vurgulandı.

Konuyla ilgili Genel Müdürlük bünyesinde çalışan Vakıflar Meclis Üyesi Levent Albayrak ise değişikliği şu sözlerle eleştirdi;
‘’ Eski logoda bulunan fakat yeni logoda yer almayan Türk bayrağı, Türk milletinin bin yıllık bir vakıf medeniyetine sahip olmasına vurgu yapıyordu. Bu topraklardaki Türk varlığının en büyük kanıtı kurmuş olduğumuz muazzam vakıf medeniyeti ve sayısız vakıf eserlerimiz. Türk bayrağı, yeni logoda da mutlaka ama mutlaka yer almalı idi’’