Su fakiri olma yolunda gidiyoruz

Su fakiri olma yolunda gidiyoruz
İNSAMER araştırmalarına göre Türkiye, su kıtlığı çeken ülke kategorisinde yer alıyor.

İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, ‘Türkiye’de temiz su’ adlı infografik yayınladı.

Yıllık kişi başına düşen su tüketim miktarı araştırmalarına göre Türkiye en yüksek tüketimin gerçekleştirildiği ülkeler içinde yedinci sırada yer alıyor.

Verilen bilgilere göre Türkiye, toplam kullanılabilir su miktarı 112 milyar metreküp ve yalnızca tarım alanında kullanılan su, bu miktarın yüzde 72’sini oluşturuyor.

Ülkemizde her 4 kişiden biri ise su israfına duyarsız davranıyor.

Bu verilere göre ilerleyen yıllarda Türkiye, ‘’su kıtlığı çeken ülkeler’’ kategorisinden ‘’su fakiri ülkeler’’ kategorisine geçebilir.